...
...
...

Żłobek

Niepubliczny Żłobek "U Michalitek" funkcjonuje od 1 września 2016 r.
Naszym zadaniem jest pomoc rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem;
troska o jego bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój.
Dowiedz się więcej

Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole "U Michalitek" funkcjonuje od 2018r. Dbamy wszechstronny rozwój dziec, rodzinną atmosferę oraz wychowanie dzieci do wartości chrześcijańskich.
Inspiracją do naszego działania jest przykład Wielkiego Wychowawcy Bł. Ks. Markiewicza.
Dowiedz się więcej
...
...
...
...

Dusza dziecka jest jak ziemia niezaorana, umiej ją uprawiać, a wyda ci owoc stokrotny; jest to jakby młode drzewko, które da się nagiąć do każdego kształtu i przyjmie każdy, jaki mu dasz kierunek.

B. Markiewicz, Wychowanie dzieci opuszczonych,
w: Powściągliwość i Praca 6(1903) nr 10

Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła

Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła o popularnej nazwie michalitki, założył pod koniec XIX w. w Miejscu Piastowym, bł. ks. Br. Markiewicz, duchowy syn św. Jana Bosko, przy współudziale służebnicy Bożej Anny Kaworek. Ona po śmierci Założyciela (1912) z wielką ufnością trwała przy rozpoczętym dziele, wierząc w aprobatę kościoła, która nastąpiła dopiero w 1928 r.

Wyznacznikami michalickiej duchowości są zasady: „Któż jak Bóg” oraz „Powściągliwość i Praca”. Połączenie postawy kontemplacyjnego uwielbienia Boga z czynną miłością apostolską, realizowaną w pracy katechetycznej, wychowawczej, charytatywno-społecznej, w duszpasterstwie parafialnym i na misjach, czyni nasze powołanie zawsze aktualnym.

Czytaj dalej