...
...
...
...
...
...
...
single-kalendarium.php

Msza Święta za Rodziców w kaplicy św. Maksymiliana o godzinie 15:00.