...
...
...
...
...
...
...
single-kalendarium.php

Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie- Dzień Świętości Życia.