...
...
...
...
...
...
...
single-kalendarium2.php

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu-dzieci przychodzą ubrane na niebiesko.