...
...
...
...
...
...
...
single-kalendarium2.php

Uroczystość św. Michała Archanioła (patrona sióstr michalitek) oraz Archaniołów Gabriela i Rafała.