...
...
...
...
...
...
...
single-kalendarium2.php

Uroczystość św. Michała Archanioła- rozstrzygnięcie konkursu.