...
...
...
...
...
...
...
single-kalendarium2.php

Zakończenie ,,0″ -akademia rozdanie dyplomów o godz.15.00.