...
...
...
...
...
...
...

Zabezpieczone: Grupa Biedroneczek i Gwiazdeczek wita wakacje! Rozdanie dyplomów i uroczyste pożegnanie grupy Gwiazdek z udziałem rodziców.