...
...
...
...
...
...
...
single-kalendarium.php

Msza św. na zakończenie roku w kaplicy św. Maksymiliana o godz.15.00