...
...
...
...
...
...
...
single-kalendarium2.php

Msza św. dziękczynna za łaski kończącego się roku przedszkolnego 2020/21, godz.9.15.