...
...
...
...
...
...
...
single-kalendarium2.php

Msza św. na zakończenie roku przedszkolnego o godz. 15.00 w kaplicy św. Maksymiliana.