...
...
...
...
...
...
...
single-kalendarium2.php

Msza św. w intencji Rodziców w dolnym kościele u O. Franciszkanów.Godz. 15.00