...
...
...
...
...
...
...
single-kalendarium2.php

Msza św. z udziałem dzieci.