...
...
...
...
...
...
...
single-kalendarium2.php

Msza św.dziękczynna za łaski kończącego się roku szkolnego. godz.15.00 w kaplicy Św. Maksymiliana