...
...
...
...
...
...
...
single-kalendarium2.php

Święto Bł. ks. Bronisława Markiewicza-założyciela Zgr. Sióstr i Księży Michalitów.