...
...
...
...
...
...
...

Zabezpieczone: Msza Święta w naszej kaplicy.