...
...
...
...
...
...
...

O Zgromadzeniu

HISTORIA I CHARYZMAT

Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła o popularnej nazwie michalitki, założył pod koniec XIX w. w Miejscu Piastowym, bł. ks. Br. Markiewicz, duchowy syn św. Jana Bosko, przy współudziale służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek. Ona po śmierci Założyciela (1912) z wielką ufnością trwała przy rozpoczętym dziele, wierząc w aprobatę kościoła, która nastąpiła dopiero w 1928 r.

Wyznacznikami michalickiej duchowości są zasady: „Któż jak Bóg” oraz „Powściągliwość i Praca”. Połączenie postawy kontemplacyjnego uwielbienia Boga z czynną miłością apostolską, realizowaną w pracy katechetycznej, wychowawczej, charytatywno-społecznej, w duszpasterstwie parafialnym i na misjach, czyni nasze powołanie zawsze aktualnym.

Głównym Patronem Zgromadzenia jest św. Michał Archanioł razem z Nim i na Jego wzór pragniemy:

 • adorować Tego – któremu cześć wyśpiewują Aniołowie, a bez którego niespokojne jest ludzkie serce;
 • kochać Tego- który pierwszy obdarzył miłością i zawsze pozostaje wierny;
 • służyć Temu – który jest jedynym Panem, a potrzebuje pomocy w biednym dziecku i w każdym człowieku;
 • poprzestawać na małym, żyć radośnie, pracowicie i powściągliwie, wierząc, że On sam wystarczy.

APOSTOLSTWO

Michalicki charyzmat realizujemy

*prowadząc:

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • żłobek
 • przedszkola
 • świetlice środowiskowe
 • dom matki i dziecka
 • katechizując dzieci i młodzież

*pomagając młodym ludziom w odkrywaniu prawdziwych wartości poprzez:

 • rekolekcje
 • dni skupienia

*pracując w parafiach jako: zakrystianki, organistki

*służąc Kościołowi powszechnemu poza granicami Polski:

 • we Francji i Niemczech / niosąc pomoc duchową i medyczną chorym/
 • we Włoszech – Gargano /poprzez posługę w Sanktuarium św. Michała/
 • na Białorusi i Ukrainie / poprzez prace parafialne i wśród dzieci/
 • w Kamerunie i Paragwaju /prowadząc działalność misyjną wśród najbardziej potrzebujących