...
...
...
...
...
...
...

Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole "U Michalitek" funkcjonuje od 2018r. Dbamy wszechstronny rozwój dziec, rodzinną atmosferę oraz wychowanie dzieci do wartości chrześcijańskich.
Inspiracją do naszego działania jest przykład Wielkiego Wychowawcy Bł. Ks. Markiewicza.

Koncepcja pracy przedszkola wg. systemu wychowawczego bł. ks. Bronisława Markiewicza

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na:

 • personalistycznej myśli pedagogicznej bł. ks. Br. Markiewicza
 • podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Myśl pedagogiczna bł. ks. Br. Markiewicza zakłada:

 • wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, zgodnie z zawołaniem św. Michała Archanioła ,, Któż jak Bóg”
 • wychowanie do samodzielności i troski o własny rozwój przez potrójną pracę: duchową, fizyczną i umysłową
 • kształtowanie patriotyzmu
 • kształtowanie mocnych charakterów przez wychowanie do powściągliwości, czyli roztropne używanie dóbr i wartości materialnych
 • doświadczenie konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa i dobra dziecka)
 • wychowanie oparte na zasadzie indywidualizacji

Cele główne koncepcji pracy przedszkola

Współpraca z rodzicami:

 • Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom, analizowana i modyfikowana zgodnie z potrzebami przedszkola oraz przez nich akceptowana
 • w czasie zebrań oraz w kontaktach indywidualnych rodzice są informowani o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w grupach
 • podstawa programowa  wychowania przedszkolnego jest do stałego ich wglądu w miejscach ogólnie dostępnych
 • w rozmowach indywidualnych rodzice są informowani o postępach dziecka i współpracują z nauczycielką w zakresie wspomagania rozwoju swojego dziecka
 • przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy, w miarę możliwości realizuje inicjatywy na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola
 • w ramach pedagogizacji rodziców zakłada się organizowanie warsztatów, rekolekcji, prelekcji, spotkań z psychologiem oraz udostępnione są książki, artykuły i czasopisma na temat wychowania
 • rodzice uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych, biorą aktywny udział w organizacji różnych uroczystości w przedszkolu, wspólnie z dziećmi i kadrą uczestniczą w Eucharystii

Formacja nauczycieli:

 • organizowane są spotkania, prelekcje mające na celu poznawanie koncepcji pedagogicznej ks. Br. Markiewicza
 • klimat przedszkola sprzyja wzajemnej współpracy nauczycielek, daje możliwość wspólnego rozwiązywania problemów i wspomagania w realizacji pełnionych zadań
 • nauczycielki współpracują ze sobą, wspólnie rozwiązują problemy i wspomagają się nawzajem na wszystkich poziomach ( Rada Pedagogiczna, edukacja, współpraca z rodzicami, planowanie pracy z dziećmi, samokształcenie)

Tradycje przedszkola

 Przedszkole wypracowuje własne tradycje dla podkreślenia jego odrębności i specyfiki. Placówka posiada kalendarz imprez i uroczystości, które na stałe wpisują się w tradycję oraz występują doraźnie.

 • Uroczystość św. Michała Archanioła
 • Dzień Nauczyciela
 • Bal Wszystkich Świętych
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Dzień patriotyczny
 • Spotkanie ze św. Mikołajem
 • Wigilia i Jasełka
 • Dzień Patrona przedszkola- Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Triduum Paschalne
 • Dzień Mamy i Taty
 • Piknik Rodzinny