...
...
...
...
...
...
...

Żłobek

Niepubliczny Żłobek "U Michalitek" funkcjonuje od 1 września 2016 r.
Naszym zadaniem jest pomoc rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem;
troska o jego bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój.

Koncepcja pracy żłobka