...
...
...
...
...
...
...

Ramowy Plan Dnia W Przedszkolu

6.45 – 8.20 schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, ćwiczenia ogólno-rozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową
i słuchową), zabawy integrujące grupę, modlitwa poranna.

8.20 – 9.00 przygotowanie do śniadania, śniadanie.

9.00 – 9.30 zajęcia programowe prowadzone z całą grupą lub w zespołach będące realizacją treści programowych wspomagających dzieci w rozwoju, wychowaniu
i kształceniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

9.30 – 11.20 spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne.

11.20 – 11.50 przygotowanie do obiadu, obiad – zupa

11.50 – 13.30 przygotowanie do spoczynku (mycie zębów, toaleta), leżakowanie (słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i czytanych przez nauczyciela).

13.30 – 14.30 czynności higieniczne, obiad- drugie danie + podwieczorek.

14.30 – 16.15 zabawy swobodne w sali lub na placu zabawy, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, rozchodzenie się do domu.