...
...
...
...
...
...
...

Ramowy Plan Dnia W Żłobku

6.30 – 8.15 – przyjmowanie dzieci do żłobka, zabawy powitalno-integracyjne

8.15 – 9.15 – czynności higieniczne przygotowujące do śniadania, śniadanie

9.15 – 9.30 – zabawy ruchowe

9.30 – 9.45 – II śniadanie (owoce)

9.45 – 10.45 -zabawy edukacyjno-tematyczne, spacer, zabawy na świeżym powietrzu

10.45 – 11.20 -czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu, obiad – zupa

11.20 – 13.45 – leżakowanie

13.45 – 14.30 –czynności higieniczne, obiad – II danie

14.30 – 15.20 – zabawy relaksacyjne

15.20 – 15.40 – podwieczorek

16.00 – 16.30 – zabawy swobodne, odbieranie dzieci przez rodziców