...
...
...
...
...
...
...

Dusza dziecka jest jak ziemia niezaorana, umiej ją uprawiać, a wyda ci owoc stokrotny; jest to jakby młode drzewko, które da się nagiąć do każdego kształtu i przyjmie każdy, jaki mu dasz kierunek.

B. Markiewicz, Wychowanie dzieci opuszczonych,
w: Powściągliwość i Praca 6(1903) nr 10

Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła

Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła o popularnej nazwie michalitki, założył pod koniec XIX w. w Miejscu Piastowym, bł. ks. Br. Markiewicz, duchowy syn św. Jana Bosko, przy współudziale służebnicy Bożej Anny Kaworek. Ona po śmierci Założyciela (1912) z wielką ufnością trwała przy rozpoczętym dziele, wierząc w aprobatę kościoła, która nastąpiła dopiero w 1928 r.

Wyznacznikami michalickiej duchowości są zasady: „Któż jak Bóg” oraz „Powściągliwość i Praca”. Połączenie postawy kontemplacyjnego uwielbienia Boga z czynną miłością apostolską, realizowaną w pracy katechetycznej, wychowawczej, charytatywno-społecznej, w duszpasterstwie parafialnym i na misjach, czyni nasze powołanie zawsze aktualnym.

Czytaj dalej